W trosce o bezpieczeństwo w Parku Miejskim

W Parku Miejskim im. Stanisława Staszica znajduje się drzewostan, który jest pod stałą kontrolą miejskich służb. Niestety wiekowe drzewa są podatne na zjawiska atmosferyczne i niekiedy wiąże się to z zagrożeniem dla spacerowiczów. Tak było podczas wichury, która przeszła przez nasze miasto w lipcu 2021 roku. Ucierpiało wtedy wiele drzew, których gałęzie i konary w koronie zostały nadłamane i odłamane. Cześć z nich trzeba było znacznie ogłowić, a część ze względu na znaczne uszkodzenia usunąć.

- Kilka drzew jest jeszcze w złym stanie zdrowotnym i musimy podejmować trudne decyzję co do ich przyszłości. Tak jest z klonem pospolitym rosnącym przy głównej alei spacerowej. Jest to drzewo
z wyraźnymi oznakami zamierania. Wciąż wydzielający się posusz, poszerzająca się martwica na pniu oraz obłamania konarów wskazują, że tempo zamierania jest wysokie. Kilkukrotnie podczas silniejszego wiatru odrywały się od niego gałęzie – mówi zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.

Po ostatnich wichurach został oberwany konar, który spowodował zagrożenie dla przechodniów. Ze względu na takie powtarzające się zdarzenia i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miasta Kielce podjął decyzję o jego wycince w dniu 24 lutego 2023 roku. Drzewo ma negatywne rokowanie i nie jest możliwa poprawa jego stanu zdrowotnego. Dotychczasowe zabiegi pielęgnacyjne nie dają gwarancji uniknięcia niebezpiecznych zdarzeń.

Ścięty pień drzewa zostanie w Parku jako leżanina. Wpłynie to na poprawę różnorodności biologicznej otoczenia, m. in. poprzez zabezpieczenie bazy żerowej ksylobiontów oraz różnego rodzaju ptactwa, a także zapewnienie schronienia drobnym ssakom (np. jeżom).

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce na bieżąco prowadzi monitoring stanu drzew znajdujących się w obszarach parkowych, w tym również w Parku im. Stanisława Staszica, reagując na wszelkie zagrożenia.  

Miasto Kielce ma w planie kompleksową „Rewaloryzację  Parku im. Staszica w Kielcach”, na co zostało zagwarantowane 13 mln zł w Kontrakcie Programowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powrót na początek strony