W „Śniadku” powstanie klasa dwujęzyczna. W sobotę dzień otwarty

II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego przygotowuje się do utworzenia w nowym roku szkolnym oddziału dwujęzycznego. W zakresie rozszerzonym prowadzone będą zajęcia z matematyki i geografii, a w języku polskim i angielskim z geografii i biologii. Poza tym uczniowie będą mogli korzystać z dodatkowych lekcji języka angielskiego. Szkoła zaprasza również na Dzień Otwarty, który odbędzie się w sobotę, 15 kwietnia.

Promocja dwujęzycznej klasy z udziałem władz miasta, kuratorium, dyrektorów szkół podstawowych i uczniów odbyła się w piątek, 14 kwietnia. W wydarzeniu uczestniczył zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Podczas spotkania podkreślano, że utworzenie klasy dwujęzycznej daje szansę na doskonałe przygotowanie uczniów do matury dwujęzycznej, łatwiejszy dostęp do programów międzynarodowych, przełamanie barier językowych oraz zdobycie bogatej wiedzy z zakresu odmienności geograficznej i kulturowej.  

W kieleckich szkołach ponadpodstawowych, klasy dwujęzyczne do tej pory zostały utworzone w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego oraz III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida.

Dwujęzyczność w „Śniadku”

Podstawą przyjęcia kandydata do klasy dwujęzycznej 1A w II LO będzie spełnienie wymogów rekrutacji ogólnej oraz uzyskanie minimum 50% z pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w czasie rekrutacji do klasy dwujęzycznej to 230, w tym 200 punktów w rekrutacji ogólnej i 30 punktów ze sprawdzianu kompetencji językowych. Te odbędą się w następujących terminach: I termin: 7 czerwca o godz.13.00, a II termin: 27 czerwca o godz.13.00. Dodatkowy termin sprawdzianu będzie tylko dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie. Przewidziano jeszcze trzeci termin (04 sierpnia godz.13.00) dla kandydatów, którzy nie brali udziału w rekrutacji podstawowej.

Ze sprawdzianu kompetencji językowych będą zwolnieni laureaci i finaliści konkursu z języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty, którzy w procesie rekrutacji uzyskują 30 punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych, w tym do klasy dwujęzycznej, znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA.

Dzień Otwarty 

W sobotę, 15 kwietnia, od godz. 9:00 ósmoklasiści zainteresowani nauką w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego, będą mieli okazję zapoznać się najnowszą ofertą edukacyjną szkoły w niestandardowy sposób. W programie m.in. wspinaczka na ściance, konkursy celności rzutów do kosza i żonglerki piłką nożną oraz rozgrywki w tenisie stołowym. Poza tym escape room z językiem polskim, turniej szachowy, koncert muzyki francuskojęzycznej, a także wspólne śpiewanie w najsławniejszym Dzikim Chórze.  

Powrót na początek strony