W mieście zawyją syreny

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce informuje, że 1 sierpnia br. o godz. 17.00 w mieście zawyją syreny. Zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu alarmowania ludności cywilnej, na terenie Kielc wyemitowany zostanie sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny trwający 1️ minutę. Będzie to również forma upamiętnienia rocznicy dnia i godziny, która w roku 1️944 zapoczątkowała powstańcze walki na terenie Warszawy.

Powrót na początek strony