W Kielcach odbędzie się druga loteria podatkowa

Tym razem pula nagród wyniesie 30 tysięcy złotych, o 10 tysięcy więcej niż przed rokiem. W ten sposób władze Kielc chcą zachęcić mieszkańców do rozliczania podatku dochodowego PIT w Kielcach. Miasto Kielce wybrało firmę, która przeprowadzi loterię podatkową.

Do Urzędu Miasta Kielce wpłynęła jedna oferta od firmy Premium Outdoor Sp. z o.o., która zaoferowała kwotę 76 432,50 zł. W toku negocjacji strony ustaliły nową wartość wykonania zamówienia w kwocie 60 tys. zł.

W tym roku nowością będzie nagroda główna o wartości 10 tys. zł, która zostanie wylosowana spośród wszystkich zgłoszeń. Przyznane zostanie także 10 nagród po 2 tys. zł – pięć nagród dla nowych podatników i pięć dla osób, które po raz kolejny będą rozliczać podatek w Kielcach.

W loterii podatkowej będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Kielc, którzy złożą deklarację podatkową PIT za 2022 rok w jednym z Urzędów Skarbowych w Kielcach lub za pośrednictwem usługi e-PIT i wskażą w niej Miasto Kielce jako swoje miejsce zamieszkania. W loterii będą mogli wziąć udział także obywatele innych krajów m.in. Ukrainy.

Firma, która przeprowadzi loterię podatkową w Kielcach jest zobowiązana do przygotowania jej regulaminu, wszystkich materiałów marketingowo-promocyjnych, strony internetowej i formularzy zgłoszeniowych w języku polskim oraz ukraińskim.

Loteria podatkowa zostanie uruchomiona do 28 marca 2023 roku. Wręczenie nagród odbędzie się nie później niż 30 czerwca br.

Do pierwszej edycji loterii wpłynęło ponad 1200 zgłoszeń.

Powrót na początek strony