Urzędnicy dostarczą mieszkańcom decyzje podatkowe

Od piątku, 13 stycznia br. mieszkańcom Kielc będą doręczane decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym na 2023 rok.

Podobnie jak w ubiegłym roku decyzje będą doręczane na dwa sposoby: osobiście przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Kielce w godzinach popołudniowych i wieczornych, także w soboty lub drogą pocztową. Oddelegowani pracownicy są przygotowani merytorycznie, więc podczas wizyty będą mogli udzielać mieszkańcom dodatkowych informacji.

Każdy pracownik UM Kielce posiadać będzie przy sobie stosowne upoważnienie oraz legitymację służbową. Pracownicy nie są upoważnieni do pobierania wpłat z tytułu podatków.

Wraz z decyzją podatkową, mieszkańcy otrzymają ulotkę informującą o nowym narzędziu do wypełniania deklaracji i informacji podatkowych – www.przyjazne-deklaracje.pl/kielce - które Urząd właśnie wdrożył.

Zgodnie z art. 148 ustawy Ordynacja podatkowa, pisma doręcza się osobom fizycznym pod adresem miejsca ich zamieszkania albo pod adresem dla doręczeń w kraju. Pisma mogą być również doręczane w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności przez adresata. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.

Jeśli do tej pory otrzymywałeś korespondencję (pisma, decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego) w formie papierowej, a chciałbyś otrzymywać ją w formie elektronicznej możesz to zmienić.

W tym celu:

- załóż PROFIL ZAUFANY
- załóż konto na e-PUAP
- po założeniu konta wyślij pismo ogólne o treści: „Wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej”. W tym celu wejdź na poniżej podany adres skrzynki Urzędu Miasta Kielce, wejdź w zakładkę „Sprawy ogólne” następnie „Pisma do urzędu”, kolejno „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

WAŻNE!
Adres e-mail nie służy do doręczeń elektronicznych. Pamiętaj, w każdej chwili masz prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wrócić do formy papierowej. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 41 36-76-351 lub 41 36-76-101.
Adres skrzynki Urzędu Miasta Kielce na e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

Na wszelkie pytania mieszkańców Kielc dotyczące decyzji podatkowych chętnie odpowiadają pracownicy Referatu Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Fizycznych pod numerami telefonów:

41 36 76 351,

41 36 76 006,

41 36 76 008,

41 36 76 052.

Powrót na początek strony