Urzędnicy dostarczą mieszkańcom decyzje podatkowe

Od 14 stycznia 2022 roku mieszkańcom Kielc będą doręczane decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym na 2022 rok.

Decyzje będą doręczane na dwa sposoby: osobiście przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Kielce lub drogą pocztową.

Skuteczne doręczenie decyzji podatkowej wymaga osobistego odbioru. W związku z tym, dla wygody mieszkańców oraz sprawnej obsługi, w tym roku (podobnie jak w roku ubiegłym) decyzje dostarczane będą nie tylko przez operatora pocztowego, ale również przez pracowników UM Kielce (także w godzinach popołudniowych i wieczornych).

Każdy pracownik UM Kielce posiadać będzie przy sobie stosowne upoważnienie oraz legitymację służbową. Pracownicy nie są upoważnieni do pobierania wpłat z tytułu podatków.

Zgodnie z art. 148 ustawy Ordynacja podatkowa, pisma doręcza się osobom fizycznym pod adresem miejsca ich zamieszkania albo pod adresem dla doręczeń w kraju. Pisma mogą być również doręczane w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności przez adresata. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.

Na wszelkie pytania mieszkańców Kielc dotyczące decyzji podatkowych chętnie odpowiadają pracownicy Referatu Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Fizycznych pod numerami telefonów:

41 36 76 351,

41 36 76 006,

41 36 76 008,

41 36 76 052.

Powrót na początek strony