Urzędnicy doręczą decyzje podatkowe

Od piątku, 12 stycznia mieszkańcom Kielc będą doręczane decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym na 2024 rok.

Podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się to na dwa sposoby: osobiście przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Kielce w godzinach popołudniowych i wieczornych - w tym także w soboty - lub drogą pocztową.

Co ważne, każdy pracownik posiadać będzie przy sobie stosowne upoważnienie oraz legitymację służbową. Istnieje także możliwość otrzymania korespondencji w formie elektronicznej poprzez konto na e-PUAP.

Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Fizycznych pod numerami telefonów: 41 36 76 351, 41 36 76 006, 41 36 76 008, 41 36 76 052.

Powrót na początek strony