Urząd Miasta Kielce pracuje nadal w trybie wewnętrznym

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Kielc, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Urząd Miasta Kielce – od poniedziałku 25 maja 2020 r. pracuje nadal w  trybie wewnętrznym.

Do zadań realizowanych przez Urząd, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

  1. Rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego;
  2. Ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  3. Pomocy społecznej;
  4. Świadczenia usług komunalnych;
  5. Wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
  6. Administracji architektoniczno-budowlanej;
  7. Ochrony środowiska.

Załatwianie wszelkich spraw odbywa się wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Urzędu Miasta oraz umówieniu się na konkretną godzinę i dzień spotkania w Urzędzie Miasta Kielce.

Przywrócenie bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych planowane jest od dnia 1 czerwca 2020 roku.

 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów:
    tel. 41-36-76-009, 41-36-76-099 (Rynek 1)
    tel. 41-36-76-509 (ul. Strycharska 6)
    mail: boi@um.kielce.pl

 

Wykaz telefonów do wszystkich Wydziałów UM

Książka telefoniczna Urzędu Miasta Kielce

 

Informujemy również, że wszelkie wnioski oraz dokumenty, stanowiące uzupełnienie złożonych wniosków, można składać za pośrednictwem tradycyjnej poczty, bądź elektronicznie: przez ePUAP lub e-mailem (dokument, zgodnie z KPA,  musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2020 roku zaczną biec terminy administracyjne.

O wszelkich zmianach, dotyczących funkcjonowania Urzędu, będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.um.kielce.pl.

Powrót na początek strony