Uroczystości w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie

W 79. rocznicę tragicznych wydarzeń pacyfikacji wsi Michniów, w dniach 12 i 13 lipca br. odbywają się uroczystości związane z Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. We wtorek przy mogile zamordowanych mieszkańców przy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich, złożono hołd ofiarom niemieckiej zbrodni. W uroczystości uczestniczyli zastępca Prezydenta Kielc Bożena Szczypiór oraz przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś.

Wieś Michniów w czasie dwudniowej pacyfikacji 12 i 13 lipca 1943 roku została przez hitlerowców doszczętnie zniszczona. Zginęło co najmniej 204 mieszkańców, w większości żywcem spalonych. Najmłodszą ofiarą był Stefan Dąbrowa, który miał tylko 9 dni. W wyniku pacyfikacji Michniów praktycznie przestał istnieć. Wszystkie domy i zabudowania gospodarcze zostały spalone, a pozostali przy życiu ludzie znaleźli schronienie w okolicznych wsiach.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ustanowiony został w 2017 r. To święto państwowe przypadające 12 lipca, w rocznicę pierwszego dnia niemieckiej pacyfikacji Michniowa, która była ona punktem kulminacyjnym serii akcji represyjnych przeciwko wsiom na Kielecczyźnie w czasie II wojny światowej. 

W czasie II wojny światowej Niemcy spacyfikowali co najmniej 817 polskich wsi. Ich mieszkańców rozstrzeliwano, wywożono do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty do III Rzeszy, a dobytek rabowano i niszczono, paląc gospodarstwa i całe wsie. Z kolei wschodnie ziemie Polski poddano brutalnej sowietyzacji, a znaczna część ludności polskiej została deportowana na Daleki Wschód ZSRS.

Mimo kontroli, nacisków i terroru polskie społeczności wiejskie nie wyparły się swej tożsamości narodowej i nie porzuciły myśli o wolnej ojczyźnie. Za nieugiętą postawę polska wieś zapłaciła wysoką cenę. Symbolem walki i męczeństwa jest Michniów, który za pomoc niesioną partyzantom został spalony, a jego mieszkańcy w okrutny sposób wymordowani. 

Uroczystości zorganizowali Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Delegatura Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach, Nadleśnictwo Suchedniów oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Patronat Narodowy objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

źródło IPN, zdjęcia Dariusz Skrzyniarz/IPN

Powrót na początek strony