Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku. Jak wykonać?

W związku z wdrożeniem przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków właściciel lub zarządca nieruchomości może uzyskać uproszczoną analizę energetyczną. Aby ją otrzymać, należy wykonać inwentaryzację budynku, wypełniając odpowiedni formularz w systemie CEEB. Inwentaryzację budynku można zamówić lub wykonać samodzielnie.

Inwentaryzacja dotyczy budynków, które mają źródła ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW. Są to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie czy budynki handlowo-usługowe. Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów technicznych budynku oraz źródeł ogrzewania.

Inwentaryzację budynku może wykonać osobiście osoba, która:

·      mieszka w domu jednorodzinnym i jest jego właścicielem

·      mieszka w domu wielorodzinnym i jest właścicielem jego części, np. posiada część w tak zwanym  bliźniaku, szeregowcu

·      posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez zarządcę

·      posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową (nie ma zarządcy)

·      jest zarządcą budynku.

Inwentaryzację budynku może dodatkowo wykonać kominiarz.

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można uzyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela bądź zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny.

Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:

·      wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła

·      wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną

·      zalecany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię

·      wielkość emisji CO2 budynku.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków automatycznie generuje uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Analiza pozwala ocenić stan techniczny budynku pod względem utraty ciepła i emisji CO2.

Więcej na Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku – co to jest, na czym polega i jakie niesie korzyści | Portal Systemu ZONE (gunb.gov.pl)

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. GUNB ulotka CEEB inwentaryzacja budynku.pdf PDF 1.17 MB
Powrót na początek strony