Unijne wsparcie na kompleksową opiekę osób starszych

partnerzy projektu
UMWŚ

Miasto Kielce weźmie udziału w projekcie partnerskim „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, przygotowywanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach. W poniedziałek 22 stycznia przedstawiciele samorządu Kielc i 19 gmin z terenu powiatu kieleckiego podpisali ostateczną deklarację udziału w przedsięwzięciu. Stosowny dokument podpisała Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Głównym celem projektu jest wsparcie seniorów z terenu Miasta Kielce i 19 gmin powiatu kieleckiego, zwłaszcza osób niesamodzielnych, zależnych i z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających aktywizacji i kompleksowego zdiagnozowania stanu zdrowia. Z przeprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej diagnozy wynika, że te właśnie gminy charakteryzują się największym zapotrzebowaniem seniorów na usługi społeczne i zdrowotne.

Podjęte działania mają umożliwić osobom starszym jak najpełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, kontakty z innymi, realizację pasji i zainteresowań. W projekcie przewidziano także szereg szkoleń dla przyszłych asystentów i opiekunów osób starszych – około 540 osób, które nabędą kompetencji do świadczenia usług w środowisku lokalnym, a także podniosą swoje kwalifikacje. Grupa docelowa to około 1000 osób z Miasta Kielce i około 2000 osób z gmin powiatu kieleckiego.

Projekt będzie realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego +. Jego całkowita wartość to około 63,5 mln zł.

Dla Miasta Kielce budżet projektu wynosi: 16 161 259,64 zł w tym dofinansowanie stanowi 15 330 540,69 zł, a wkład własny 830 718,95 zł. Okres realizacji to 3 lata.

 

Powrót na początek strony