Umowa z wykonawcą podpisana. Wkrótce ruszy remont 13 ulic w centrum Kielc

Wymiana nawierzchni, nowe chodniki, przystanki, oświetlenie uliczne i więcej zieleni. We wtorek, 25 lipca w Urzędzie Miasta Kielce podpisano umowę z wykonawcą dużej inwestycji pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc”. W wydarzeniu wzięli udział prezydent Kielc Bogdan Wenta, dyrektor Miejskiego Zarząd Dróg Grzegorz Staszewski oraz dyrektor ds. technicznych firmy Strabag oddział Kielce-Radom Grzegorz Sarnecki.

Drogowe i zielone zmiany w centrum. Modernizacja 13 śródmiejskich ulic pozwoli na stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich. Prace mają się rozpocząć już w sierpniu.

Miasto Kielce pozyskało na inwestycję dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 70 i pół mln zł, dofinansowanie blisko 62 mln zł.

Wśród zadań do wykonania jest przebudowa ulic: Paderewskiego, Równej, Złotej, Żeromskiego (od skrzyżowania z ul. Seminaryjską do skrzyżowania z ul. Zagórską), Głowackiego, Nowy Świat, Silnicznej, bp. Kaczmarka (od skrzyżowania z ul. Karczówkowską do skrzyżowania z ul. Krakowską), Solnej, Panoramicznej (od budynku nr 3 do działki 131/10), Seminaryjskiej (od skrzyżowania z ul. Wesołą do skrzyżowania z ul. Tarnowską), Śniadeckich oraz al. IX Wieków Kielc na odcinku od skrzyżowania z Warszawską do skrzyżowania ze Starodomaszowską.

- To ważny krok w kierunku poprawy funkcjonalności infrastruktury drogowej w centrum Kielc. Dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków, będziemy w stanie zrealizować kolejny duży drogowy projekt, tak bardzo oczekiwany przez kielczan. Zakres prac jest bardzo szeroki i niestety nie unikniemy utrudnień w ruchu. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Remonty będą rozłożone w czasie, tak aby zmniejszyć ich uciążliwość – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU

Roboty budowlane mają rozpocząć się już w sierpniu. Wykonawca wkrótce przedstawi szczegółowy harmonogram robót. Firma Strabag na realizację zadania będzie miała 26 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Projekt obejmujący przebudowę 13 ulic w ścisłym centrum Kielc rozpocznie się na czterech ulicach: al. IX Wieków Kielc, Śniadeckich, Nowy Świat oraz bp. Kaczmarka. Około miesiąc później, drogowcy wejdą na dwie kolejne ulice: Złotą oraz odcinek Paderewskiego pomiędzy rondem Herlinga-Grudzińskiego, a ulicą Sienkiewicza.

Na al. IX Wieków Kielc organizacja ruchu przewiduje w pierwszej kolejności zamknięcie dla ruchu jezdni południowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Starodomszowską. Ruch w obu kierunkach odbywać się będzie jezdnią północną. Na skrzyżowaniu z ul. Starodomaszowską wyznaczone będzie małe rondo. Po przebudowaniu jezdni południowej, na nią będzie przeniesiony ruch, a prace budowlane będą się toczyć na jezdni sąsiedniej.

W przypadku ulic bp. Kaczmarka i Nowy Świat organizacja ruchu polegać będzie na połówkowym zamknięciu jezdni z wykluczeniem parkowania i ruchem jednokierunkowym. Podobnie będzie w przypadku ul. Paderewskiego oraz ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Prostej do Seminaryjskiej. Fragment ul. Śniadeckich od pl. Wolności do ul. Seminaryjskiej będzie zamknięty dla ruchu ogólnodostępnego. Zakaz wjazdu nie dotyczyć będzie jedynie dojazdu do posesji. Podobnie będzie w przypadku organizacji ruchu dla ulicy Złotej.     

Przy tak szerokim zakresie prac niestety nie da się uniknąć utrudnień w ruchu. Na pewno w jednym czasie nie będą prowadzone roboty na ulicach, które mają duży wpływ na płynność ruchu, takich jak al. IX Wieków Kielc i ul. Seminaryjska. Kolejność modernizacji części ulic uzależniona będzie od inwestycji prowadzonych przez Wodociągi Kieleckie. Prace wodociągowe i drogowe muszą być odpowiednio skoordynowane. Taka sytuacja dotyczy np. ulic Silnicznej, Głowackiego i Żeromskiego.

ŁATWIEJSZY DOJAZD DO SZKÓŁ I URZĘDÓW

Jednym z celów inwestycji jest zwiększenie funkcjonalności ulic i poprawa dostępności centrum. Poprawi się dostęp do szkół, uczelni i urzędów zlokalizowanych w Śródmieściu. Na ulicach Seminaryjskiej i Paderewskiego pojawią się nowe przystanki komunikacji miejskiej, powstaną także drogi dla rowerów po północnej stronie al. IX Wieków Kielc oraz na fragmencie ul. bp. Kaczmarka i Seminaryjskiej, a na ul. Głowackiego i Śniadeckich kontraruch rowerowy.

ŁADNIEJ, WYGODNIEJ I BEZPIECZNIEJ

Modernizacje ulic będą polegać na wymianie nawierzchni, chodników oraz oświetlenia ulicznego jeśli będzie to konieczne. W części lokalizacji przewidziano także bezwykopową renowację kanałów deszczowych. Zaawansowanie prac na niektórych ulicach będzie niewielkie i prace powinny przebiegać w szybkim tempie np. ułożone zostaną nakładki bitumiczne i przebudowane chodniki. Tak będzie np. na ulicy Złotej, Panoramicznej, Równej czy Solnej. 

Na części śródmiejskich ulic zmiany będą bardzo duże. Na przykład ul. Głowackiego wyglądem i zastosowanymi materiałami przypominać będzie ulicę Mickiewicza. Powstanie tam nawierzchnia z kostki granitowej, podobnie będzie na ul. Silnicznej, która po przebudowie upodobni się do sąsiedniej ulicy Cichej. Elegancki wygląd zyska także ulica Śniadeckich, zwłaszcza na odcinku od placu Wolności do ulicy Seminaryjskiej.

WIĘCEJ ZIELENI W CENTRUM

Dzięki remontom ulic, miejska przestrzeń jeszcze bardziej się zazieleni. Przy pracach projektowych, szczególny nacisk położono na kwestię zieleni. Istniejący drzewostan zostanie praktycznie w całości zachowany, przewidziano ponadto posadzenie nowych drzew i krzewów np. na ul. Paderewskiego i Żeromskiego.

polski lad.png

Powrót na początek strony