Ulica Ogrodowa zostanie wyremontowana

Jeszcze w tym roku ulica Ogrodowa w Kielcach przejdzie remont. Ogłoszony został przetarg na wykonanie inwestycji. Firmy zainteresowane jej realizacją mogą zgłaszać swoje oferty do 12 maja.

- Kompleksowy remont nawierzchni będzie polegał na jej wymianie czyli sfrezowaniu istniejącej i będącej w złym stanie technicznym oraz ułożeniu trzech nowych warstw bitumicznych - informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg.

Nowa nawierzchnia zostanie ułożona od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II (bez remontu samego skrzyżowania) do ronda Giedroycia. Poza nią wymienione zostaną również krawężniki oraz kompleksowo zostanie przebudowany chodnik po południowej stronie ulicy.

- W zakresie obowiązków wykonawcy będzie również sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu. Należy się na pewno liczyć z utrudnieniami w tym obszarze - przekonuje rzecznik MZD.

Na realizację inwestycji wykonawca będzie mieć 120 dni od momentu podpisania umowy.

Powrót na początek strony