Ukochane Kielce w Punkcie Promocji Kielc

W Punkcie Promocji Kielc na Dworcu Autobusowym przy ul. Czarnowskiej 12 można oglądać nową ekspozycję. Wystawa fotograficzna pt. „Kielce - miasto, które kocham” będzie dostępna do 3 września br.

Prezentacja jest zbiorem fotografii, które w ostatnich latach zostały nagrodzone w ogólnopolskich konkursach fotograficznych organizowanych przez Dom Kultury „Zameczek” w Kielcach. Prezentowane zdjęcia pochodzą z następujących wystaw: „Odkryj swoje Kielce” (2020), „Kielce- miasto- które-kocham” (2019) oraz „Kielce - moja mała Ojczyzna” (2018).

Myślą przewodnią każdej z wyżej wymienionych ekspozycji było pokazanie najpiękniejszych zakątków naszego miasta. Przestrzeń, działającego od maja br. Punktu Promocji Kielc, jest więc miejscem idealnym do ich prezentacji.

Punkt Promocji Kielc otwarty jest od wtorku do soboty, w godzinach od 12.00  do 17.00 (wejście obok Tunelu A).

Powrót na początek strony