UJK zaprasza do Akademii Młodych Reportażystów

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach rusza z interdyscyplinarnym projektem pn. Akademia Młodych Reportażystów. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. 6-8) i ponadpodstawowych z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapisy trwają do piątku 29 września. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Projekt Akademia Młodych Reportażystów (AMR) ma na celu organizację cyklicznych przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej. Zakłada on realizację przez naukowców w cyklu dwuletnim (1. edycja: październik 2023 – czerwiec 2024; 2. edycja: październik 2024 – czerwiec 2025) wykładów i warsztatów przeznaczonych dla młodzieży, które mają służyć popularyzacji wyników badań realizowanych w uniwersytecie w czterech interdyscyplinarnych modułach tematycznych, łączących dyscypliny językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach: (1) Reportaż i literatura – wykłady; (2) Reportaż i publicystyka – wykłady; (3) Tradycyjny reportaż pisany – warsztaty; (4) Interaktywny reportaż obrazowo-dźwiękowy – warsztaty.

Podstawą koncepcji programowej projektu jest ujmowanie reportażu jako gatunku hybrydowego, wielostylowego z jego wewnętrznym podziałem na: reportaż pisany – literacki, publicystyczny, w tym także internetowy, a także niepisany – radiowy, telewizyjny, internetowy (rozumiany jako reporterska relacja przedstawiana na multifunkcjonalnych platformach typu Youtube).

Adresatem projektu jest współczesna młodzież ze świętokrzyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ujmowana holistycznie, która pragnie nabyć umiejętności związane z praktycznym, tradycyjnym pisaniem reportaży literackich i publicystycznych, a także zdobyć sprawności reporterskie w obszarze nowoczesnych technologii i mass mediów poprzez realizację internetowego, radiowego i telewizyjnego warsztatu reporterskiego.

Zapisy na https://akademia.ujk.edu.pl/przedluzenie-rekrutacji/ 

Powrót na początek strony