Uczniowie korzystają z nowoczesnego sprzętu multimedialnego

Do 13 kieleckich szkół podstawowych trafił nowoczesny sprzęt komputerowy za kwotę ponad 647 tysięcy złotych. Urządzenia zakupione zostały przez Urząd Miasta Kielce przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach puli środków przeznaczonych na wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju.

W ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy” w 2023 roku Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce zakupił 103 zestawy komputerowe (komputer stacjonarny z monitorem, kamerką internetową i zestawem słuchawek z mikrofonem), 190 laptopów oraz 8 monitorów interaktywnych. Sprzęt trafił do szkół nr: 1, 2, 5, 12, 13, 15, 18, 22, 24, 25, 27, 32 i 39.

Łączna wartość zakupionego sprzętu to: 647 109,51 zł, przy czym część kosztów tj. 97 066,43 zł pokryła Gmina Kielce ze środków własnych, a drugą część pokryto z otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie 550 043,08 zł. 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 13.2 „Wyposażenie uczniów/ uchodźców w sprzęt komputerowy Osi Priorytetowej 13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

RPO EFS.png

 

Powrót na początek strony