Uczniowie dowiedzą się jak dbać o zasoby wodne i środowisko naturalne

Miasto Kielce rozpoczyna z projekt pn. „Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki”. W ramach przedsięwzięcia uczniowie trzech kieleckich szkół podstawowych nr 8, 27 i 28 wezmą udział w warsztatach edukacyjnych i konkursie.

Zadaniem projektu jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych z zagrożeniami, jakie niosą zmiany klimatu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmniejszające się drastycznie zasoby wody na świecie, w kraju i mieście oraz ze sposobami przeciwdziałania temu zjawisku. Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na przeprowadzeniu cyklu warsztatów edukacyjnych dla dzieci w klasach III-VIII, w: Szkole Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego, Szkole Podstawowej nr 27 im. K. K. Baczyńskiego oraz Szkole Podstawowej nr 28 im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków”.

W ramach działań edukacyjnych zaprezentowane zostaną sposoby zapobiegania zmniejszaniu się zasobów wodnych oraz korzyści płynące z zatrzymywania wód opadowych dla środowiska rozumianego w skali mikro - czyli teren nieruchomości, placu szkolnego, jak również w skali makro - wpływ na obszar całego miasta.

Celem edukacji w tym obszarze jest pokazanie dzieciom, że nawet najmniejsze działania prowadzone przez jednostkę mają wpływ na zasoby wodne, mikroklimat, zdrowie ludzi - czyli adaptację do zmian klimatu miasta. Warsztaty zostaną zakończone konkursem plastycznym, w ramach którego uczniowie wykonają plakaty przedstawiające wyobrażenia i skojarzenia związane z możliwością  zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych na terenie Miasta Kielce.

Projekt „Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki” realizowany jest w ramach działań ujętych w „Planie adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030”. Zaplanowane działania potrwają do końca czerwca 2025 roku.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 14 400 zł na podstawie umowy dotacji Nr 05309/23 z dnia 27.09.2023 r. 

baner-deszcz3.jpg

Powrót na początek strony