Trwa rozbudowa ul. Wojska Polskiego. Prace idą pełną parą

Na odcinku od ronda Czwartaków do pętli na Bukówce budowana jest jezdnia południowa. Ruch odbywa się po wykonanej wcześniej od podstaw jezdni północnej. Na większości odcinka jezdni południowej ułożono już warstwy asfaltu, trwają także roboty przy budowie sąsiadującej drogi zbiorczej, która będzie służyć do obsługi posesji i ruchu lokalnego. Powstają ronda u zbiegu z ul. Świerkową i ul. płk Stanisława Dąbka oraz na przecięciu z ul. Klecką. Intensywne prace trwają także na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Chabrową. Inwestycja powinna zakończyć się do 15 grudnia br.

W rejonie pętli na Bukówce wykonywane są chodniki oraz nowy parking przy pawilonach handlowych. W tzw. przekopie, czyli na odcinku pomiędzy pętlą, a ul. Klecką kończy się budowa murów oporowych. Trwa formowanie nasypów pod chodniki i drogę dla rowerów. Na skrzyżowaniu z ul. Klecką widoczny jest zarys nowego ronda. Począwszy od niego, aż do ulicy Chabrowej ułożono nawierzchnię bitumiczną i trwa budowa chodników. Na skrzyżowaniu z Chabrową wykonywane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Na ostatnim fragmencie do granicy miasta, pozostało ułożenie ostatniej tzw. ścieralnej warstwy asfaltu, budowana jest oczyszczalnia wód deszczowych, formowane są nasypy pod budowę drogi dla rowerów.

Rozbudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 764, od ronda Czwartaków do granicy miasta, pozwoli na lepsze skomunikowanie peryferyjnych osiedli i sąsiednich gmin z centrum Kielc.

Ulica Wojska Polskiego na odcinku od ronda Czwartaków do ul. Berberysowej będzie drogą dwujezdniową, na każdej z jezdni wydzielony zostanie bus-pas i pas ruchu ogólnego. Począwszy od pętli autobusowej na Bukówce do granicy miasta droga będzie jednojezdniowa.

Wartość robót budowlanych wynosi 54 mln 542 tys. zł. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020 na poziomie 85%.

POPW PARP.jpg

Powrót na początek strony