Trwa jedna z największych inwestycji drogowych w Kielcach

Obecnie prace prowadzone są na ul. Nowy Świat, bp. Kaczmarka, Złotej, Równej i Śniadeckich. W marcu wykonawca planuje rozpoczęcie robót na kolejnych ulicach. Przypomnijmy, zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” zakłada modernizację 13 ulic w śródmieściu.

Na większości ulic, na których roboty rozpoczęły się w ubiegłym roku - Nowy Świat, bp Kaczmarka, Złotej, Równej, Śniadeckich - zakończono roboty sieciowe związane z budową kanalizacji deszczowej. Na ul. Złotej, Równej i Śniadeckich trwa już budowa chodników. Na ulicy Śniadeckich na odcinku od pl. Wolności do ulicy Seminaryjskiej tworzona jest konstrukcja pod jezdnię, konstrukcja pod nowe parkingi powstaje także na ul. bp. Kaczmarka.

W marcu planowane jest rozpoczęcie prac na ulicy Solnej oraz dokończenie budowy chodnika i drogi dla rowerów po północnej stronie al. IX Wieków Kielc. Także w tym miesiącu mają ruszyć roboty budowlane na ulicy Seminaryjskiej.

Zakończenie modernizacji 13 ulic w Śródmieściu - jako całego projektu - planowane jest we wrześniu 2025 roku. Po zakończeniu robót na poszczególnych ulicach będą one udostępnianie niezwłocznie użytkownikom.            

Zadanie, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zakłada przebudowę ulic: Paderewskiego, Równej, Złotej, Żeromskiego (od skrzyżowania z ul. Seminaryjską do skrzyżowania z ul. Zagórską), Głowackiego, Nowy Świat, Silnicznej, bp. Kaczmarka (od skrzyżowania z ul. Karczówkowską do skrzyżowania z ul. Krakowską), Solnej, Panoramicznej (od budynku nr 3 do działki 131/10), Seminaryjskiej (od skrzyżowania z ul. Wesołą do skrzyżowania z ul. Tarnowską), Śniadeckich oraz al. IX Wieków Kielc na odcinku od skrzyżowania z Warszawską do skrzyżowania ze Starodomaszowską.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 70,5 mln zł. Dofinansowanie wynosi 61 750 000 zł, a pozostała część to wkład własny Miasta Kielce.

Powrót na początek strony