To ostatnie dni na złożenie wniosku o nawet 30 000 zł

Miejski Urząd Pracy w Kielcach przypomina, że ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej ze środków PO WER mija 28 października. Maksymalna wysokość dotacji to 30 000 zł, a ubiegać się o nią mogą osoby bezrobotne z kategorii NEET do 29 roku życia z ustalonym Indywidualnym Planem Działania.

Osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie musi spełniać następujące warunki:

• nie pracuje (tzn. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
• nie kształci się (tzn. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
• nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczył/a w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Wnioski należy składać w siedzibie urzędu lub drogą pocztową. Rozpatrywane będą tylko dokumenty, które wpłyną do urzędu w terminie (24-28.10.2022 r.) oraz na aktualnych drukach dostępnych w siedzibie urzędu lub pod linkiem: https://mupkielce.praca.gov.pl/-/3626613-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

Szczegółowe informacje na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach

Powrót na początek strony