Test Miejskiej Wypożyczalni Rowerów

Do końca listopada mieszkańcy Kielc i goście naszego miasta mogą korzystać z 250 rowerów – 210 klasycznych, 25 elektrycznych, 10 typu cargo i 5 tandemów. Pierwsze pół godziny wypożyczenia roweru klasycznego kosztuje złotówkę, za pół godziny jazdy elektrykiem zapłacimy 1,5 zł, a za cargo i tandem – 2 zł.

Stworzeniem Miejskiej Wypożyczalni Rowerów zajmowało się konsorcjum firm Orange Polska S.A. i Roovee Polska S.A. Termin realizacji umowy przypadał na 27 czerwca br.. Nie został on dotrzymany z powodu opóźnienia w dostawie komponentów elektronicznych (półprzewodników) niezbędnych do sterowania systemem wypożyczania. W związku z tym Miasto Kielce podjęło decyzję o skorzystaniu z zapisu dotyczącego kar umownych za niewywiązanie się w terminie z realizacji umowy i począwszy od dnia 28 czerwca naliczało kary za każdy dzień zwłoki.

Najbliższe tygodnie zostaną wykorzystane na przetestowanie i sprawdzenie całego systemu.

Stacje fizyczne i wirtualne

W Kielcach powstało 57 stacji. Te fizyczne są wyposażone w stojaki rowerowe, a trzy stacje główne, zlokalizowane na Rynku oraz w pobliżu Dworca Autobusowego i dworca PKP, dodatkowo w duże totemy informacyjne z mapą Kielc i najważniejszymi obiektami wartymi odwiedzenia.

Strefy, gdzie możemy zostawić rower zostały oznaczane przez geolokalizacje. Znajdują się przy nich totemy m.in. z instrukcją jak korzystać z wypożyczalni.

Koszty wypożyczenia jednośladów

Rower klasyczny: pierwsze pół godziny 1 zł, drugie pół godziny 1 zł, druga godzina jazdy 2 zł, trzecia godzina 3 zł, czwarta i każda następna 4 zł.

Elektryk: pierwsze pół godziny 1,5 zł, drugie pół godziny 1,5 zł, druga godzina jazdy 3 zł, trzecia godzina 4,5 zł, czwarta i następne 5 zł.

Cargo i tandem: pierwsze pół godziny 2 zł, drugie pół godziny 2 zł, druga godzina 4 zł, trzecia godzina 6 zł, czwarta i następna 8 zł.

Pozostawienie roweru poza strefą stacji: 10 zł.

Abonament miesięczny na 50 h (100 minut dziennie): 40 zł.  

Posiadacze aplikacji „Miejska Karta Kielce” mogą liczyć na 50 % zniżki na wszystkie powyższe ceny.

Jak korzystać z wypożyczalni?

Wszystkie jednoślady są obsługiwane z poziomu dedykowanej aplikacji Roovee, którą można bezpłatnie zainstalować na smartfonie. Konieczne będzie podanie numeru telefonu, na który wysłany zostanie kod potwierdzający. Następnie należy wprowadzić imię, nazwisko i adres e-mail. Na ekranie głównym znajdziemy mapę ze stacjami. Po naciśnięciu przycisku „Odblokuj” będziemy mogli zeskanować kod QR umieszczony na rowerze. Po zatwierdzeniu w aplikacji rozpoczęcia wynajęcia pojazdu, odblokujemy zamek znajdujący na tylnym kole jednośladu. Po zakończeniu korzystania z roweru musimy go domknąć ręcznie i zakończyć przejazd w aplikacji.

Za wypożyczenie roweru zapłacimy za pomocą modułu „Portfel”, tzw. portmonetki elektronicznej. Tutaj możemy sprawdzić ilość środków na koncie, historię operacji, a także doładować konto lub wypłacić dostępne środki. Aplikacja umożliwia także zakup abonamentów i podpięcie kart miejskich do systemu.   

Możemy również sprawdzić historię przejazdów, zgłosić usterki pojazdów oraz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Więcej na stronie Kielecki Rower Miejski

Łączny koszt projektu wypożyczalni roweru miejskiego to 3.687.884,40 zł, z czego na etap I czyli zakup rowerów przypada 2.878.544,44 zł, dofinansowanie ze środków unii europejskiej (85 %) i budżetu państwa (prawie 5%), na etap drugi, czyli obsługę roweru przez 4 lata, przypada kwota 809.340 zł (czyli około 200 tysięcy rocznie) i te środki nie są refundowane.

Kielecki Rower Miejski

Miejska Wypożyczalnia Rowerów jest realizowana w ramach projektu pn. „Kielecki Rower Miejski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony