Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ulica Krzemionkowa 1

W ramach programu PL 04 „Oszczędzanie  energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014, Wydział Inwestycji  Urzędu Miasta Kielce zrealizował zadanie pn.:Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ulica Krzemionkowa 1”.

Wartość wykonanych robót  -  3 635 000,00 zł.

Dofinansowanie wyniosło 80% kosztów kwalifikowalnych.

Generalnym Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „PER- MIR” Mirosław Perlak z Kielc.

Prace budowlane realizowane były w okresie od maja do listopada 2015r. i zostały zakończone dwa miesiące przed terminem określonym w umowie.  

 

W ramach inwestycji prze­prowadzona została  termomoder­nizacja całego obiektu obejmująca m. in.:

  • docieplanie ścian zewnętrznych budynków wchodzących w skład kompleksu ZSO (pow. ok. 7000 m2),
  • docieplenie stropodachów ( pow. ok. 5500 m2)  z wymianą istniejącego pokrycia i renowa­cją podłoża,
  • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz okiennej na okna trzyszybowe w technologii PVC wyposażone w  nawiewniki higrosterowane,
  • wymianę  węzła ciepłowniczego oraz kotła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej z węglowego na kocioł gazowy,
  • modernizację insta­lacji c.o. i c.w.u.

Ponadto,  w ramach inwestycji wymieniono instalację od­gromową, rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie, zmodernizowano  schody zewnętrzne, wykonano opaski wokół budynku oraz zainstalowano kompletny system telewizji przemysłowej zewnętrznej CCTV IP.

Powrót na początek strony