Targi Kielce i ZHP Chorągiew Kielecka z odznaką województwa świętokrzyskiego

Kielecki ośrodek wystawienniczy oraz przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej otrzymali Honorowe Odznaki Województwa Świętokrzyskiego. Odznaczenia we wtorek, 20 grudnia podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odebrali prezes Andrzej Mochoń i wiceprezes Bożena Staniak oraz Tomasz Rejmer i Agnieszka Stochmal – zastępcy komendanta Chorągwi.

W tegorocznej dziewiątej edycji Honorowej Odznaki Województwa Świętokrzyskiego uhonorowane zostały trzy osoby fizyczne oraz trzy podmioty. Wśród nich:

Targi Kielce S.A. - kielecki ośrodek wystawienniczy jeden z dwóch liderów rynku wystaw w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, był już niejednokrotnie nagradzany za skuteczną promocję regionu. Ma istotny wpływ na popularyzację ziemi świętokrzyskiej na arenie krajowej, europejskiej, jak i międzykontynentalnej.

Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej: harcmistrz Tomasz Rejmer – zastępca komendanta Chorągwi, harcmistrzyni Agnieszka Stochmal – zastępca komendanta Chorągwi, podharcmistrzyni Olga Zawodnik-Purtak – członek Komendy Chorągwi oraz podharcmistrz Maciej Szkatuła – instruktor Hufca ZHP Końskie. Od ponad stulecia ZHP na Ziemi Świętokrzyskiej w różnych warunkach politycznych i społecznych prowadzi konsekwentnie działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży w duchu poszanowania prawa, umiłowania Ojczyzny, zgodnie z rotą przyrzeczenia harcerskiego i zasadami zawartymi w prawie harcerskim.

Wyróżnienia zostały przyznane także m.in. Kazimierze Zapałowej – osobowości kultury regionu świętokrzyskiego, Mieczysławowi Bąkowi – działaczowi społecznemu i samorządowcowi oraz prof. Zbigniewowi Wójcikowi – geologowi, speleologowi, historykowi nauki, wędrowcy i turyście.

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego została ustanowiona w 2013 r., może być nadana osobom fizycznym, prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną, polityczną lub inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego.

Odznaczenia przekazali wyróżnionym marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś. Gościem wydarzenia była zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

Źródło i foto: www.swietokrzyskie.pro

Powrót na początek strony