Szkoły przygotowane, ale małe zainteresowanie zajęciami

Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, rozpoczęły się zajęcia opiekuńcze w klasach 1-3 i konsultacje dla ósmoklasistów.

Na wejściu do szkoły obowiązkowy pomiar temperatury i dezynfekcja rąk, a także rejestracja wchodzących. Sale oraz inne pomieszczenia, gdzie przebywają dzieci, zdezynfekowane i przygotowane zgodnie z przepisami. Kadra pedagogiczna i personel szkół wyposażony w środki ochrony osobistej.

- Zgodnie z deklaracjami rodziców, w czwartek mieliśmy zgłoszonych około 1000  dzieci, w piątek po południu - było ich już 536. Dziś o godzinie 11.00 w zajęciach opiekuńczych, prowadzonych w szkołach podstawowych, uczestniczyło 306 uczniów - informuje Marcin Różycki zastępca prezydenta Kielc. Do klas I-III kieleckich szkół podstawowych uczęszcza ponad 4 tys. 600 uczniów. Na razie zatem większość rodziców zadecydowała o pozostawieniu dzieci w domu.

W Szkole Podstawowej nr 34 - z 30. Uczniów, zapisanych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, do szkoły przyszło 17. dzieci. Podzielone na dwie grupy - oglądały m.in. filmy edukacyjne, realizowały zajęcia plastyczne oraz ruchowe. Na dzień 1 czerwca w szkole tej zgłoszonych jest już 50 dzieci. Zostaną podzielone na pięć grup. Zgłaszając dzieci na zajęcia, rodzice wypełniali stosowne deklaracje.

- Jeżeli ktoś z rodziców podejmuje decyzję w chwili obecnej, koniecznie musi zgłosić to do szkoły, żebyśmy mogli przygotować właściwą opiekę dla dziecka -  wyjaśnia Renata Kociołkiewicz wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach.

Z kolei do Szkoły Podstawowej nr 25 na osiedlu Ślichowice, ze zgłoszonych 30. uczniów klas I-III, przybyło zaledwie pięcioro. Z 80 ósmoklasistów, zainteresowanych konsultacjami do południa przyszło 11.

- Zaplanowaliśmy harmonogram konsultacji klas ósmych, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły. Uczniowie mogą się zapoznać, w którym dniu, z jakiego przedmiotu odbywają się konsultacje. W zależności od tego ilu ich przybędzie do szkoły, będą rozdzielani na poszczególne sale z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa - informuje Sylwester Ozga dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach.

Natomiast opieka nad dziećmi klas I-III świadczona jest od 7.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku. Mają do wyboru gry i zabawy, zajęcia plastyczne czy techniczne.

- Pracowaliśmy bardzo ciężko razem ze wszystkimi dyrektorami naszych placówek przez dwa tygodnie po to, żeby można było wypełnić wszystkie wytyczne zarówno Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i  GIS-u. Jesteśmy gotowi, aby spełnić te warunki, mało tego w naszych przedszkolach i żłobkach, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, wydłużone zostały godziny przyjęć dzieci od 6.30 do godziny 16.00 - podkreśla wiceprezydent Marcin Różycki.

Powrót na początek strony