Szczelny system gospodarki odpadami to wspólna sprawa

Zostało już niewiele czasu na uzupełnienie deklaracji śmieciowych bez konsekwencji. Miasto Kielce apeluje, żeby mieszkańcy sprawdzili jeszcze raz zgłoszone dane i poprawili ewentualne nieścisłości. Abolicja śmieciowa trwa w Kielcach do 31 sierpnia br.

Abolicji śmieciowej poświęcona była konferencja prasowa na Osiedlu Bocianek, w której wzięli udział zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda, Aneta Boroń p.o. dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce oraz Paweł Kubicki, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

System gospodarki odpadami jest bardzo kosztowny, składa się na niego wiele elementów m.in. opłata dla firmy odbierającej odpady, opłata za składowanie śmieci, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów czy edukacja ekologiczna.

- Koszty jego utrzymania ponoszą wszyscy producenci śmieci, czyli wszyscy mieszkańcy Kielc. Wpływy muszą bilansować się z wydatkami– podkreśla zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.

W Kielcach liczba osób, które powinny uiszczać opłaty jest ustalana na podstawie oświadczeń mieszkańców. To oni zgłaszają ile osób zamieszkuje daną nieruchomości. Obecnie w systemie gospodarki odpadami w Kielcach zarejestrowanych jest około 157 tysięcy mieszkańców.

- Po analizie mamy wątpliwości czy system jest szczelny i sprawiedliwy społecznie, dlatego ponad dwa miesiące temu ogłosiliśmy abolicję śmieciową. Prosimy, żeby do 31 sierpnia zweryfikować oświadczenia. Czasem brak prawdziwych danych to nieuwaga. Po przeanalizowaniu uzupełnionych deklaracji, będziemy wiedzieli ile dokładnie osób jest w systemie i jaka w Kielcach powinna obowiązywać stawka za odbiór śmieci – podkreśla Agata Wojda. 

Weryfikacji zgłoszeń można dokonywać w swojej spółdzielni mieszkaniowej lub u zarządcy wspólnoty. Mieszkańcy domków jednorodzinnych oraz przedsiębiorcy deklaracje śmieciowe składają bezpośrednio w Urzędzie Miasta Kielce.

Miasto cały czas prowadzi kampanię informacyjną na temat abolicji śmieciowej.

- Staramy się docierać do wszystkich przez naszą stronę internetową, media oraz poprzez spółdzielnie i zarządców wspólnot mieszkaniowych. Przekazaliśmy ponad 1200 plakatów z informacją, gdzie należy składać deklaracje oraz gdzie szukać pomocy przy ich wypełnieniu. Zachęcamy wszystkie spółdzielnie, żeby odebrały od nas plakaty – mówi Aneta Boroń, p.o. dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce. 

Dwa tygodnie temu plakaty informacyjne zostały rozwieszone na Osiedlu Bocianek i już przyniosły efekty.

- Do tej pory zgłosiło się 70 osób, które chciały sprawdzić dane i już zarejestrowaliśmy kilkanaście osób, których do tej pory nie było w systemie. Na naszym osiedlu wiele mieszkań jest wynajmowanych. W październiku wrócą do Kielc studenci, dlatego przypominamy właścicielom lokali, żeby zgłaszali do nas swoich najemców. Apeluję do wszystkich mieszkańców Bocianka, ale też innych kieleckich osiedli o przyłączenie się do akcji i uzupełnienie danych teraz bez konsekwencji – apeluje Paweł Kubicki, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

Na przełomie sierpnia i września Miasto Kielce zarządcom wspólnot i spółdzielniom mieszkaniowym udostępni system, do którego wprowadzą aktualne dane o liczbie osób, które powinny ponosić opłaty za odbiór odpadów. Wtedy możliwe będzie porównanie ich ze stanem sprzed abolicji śmieciowej. 

Od września br. zgłoszone dane będą weryfikowane przez Urząd Miasta Kielce oraz Straż Miejską, która będzie mogła dokonać w tym zakresie kontroli. W przypadku podania nieprawdziwych danych Straż Miejska może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł.

- Mamy bazy danych i systemy, które możemy porównać i znaleźć osoby, które zgłosiły nieprawdziwe informacje – mówi zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.

Więcej informacji na temat abolicji śmieciowej i deklaracji można uzyskać w:

  • Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce, tel. 41 36 76 657 lub 41 36 76 658
  • w spółdzielniach mieszkaniowych
  • u zarządców wspólnot  mieszkaniowych

Powrót na początek strony