Szansa na ważne inwestycje. Kielce gotowe na nową unijną perspektywę

O tym na jakie inwestycje Miasto Kielce aplikować będzie o dofinansowanie w najnowszej perspektywie unijnej rozmawiali dziś dyrektorzy wydziałów ratusza oraz miejskich jednostek. Spotkanie poprowadziła wiceprezydent Bożena Szczypiór, która podkreśliła, że tylko pełna mobilizacja i współpraca wszystkich instytucji zagwarantuje pełną realizację zamierzonych celów.

Było to pierwsze spotkanie monitoringowe w perspektywie 2021–2027.

- To ogromna szansa dla Kielc, gdyż środki, którymi dysponujemy w budżecie nie pozwalają nam na ważne inwestycje, na którym nam bardzo zależy, by móc spełnić oczekiwania mieszkańców i poprawić jakość i komfort ich życia – powiedziała wiceprezydent. Dodała, że Miasto zawsze jest w gotowości, aby aplikować o zewnętrzne środki.

Część unijnych konkursów w ramach programów Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy oraz Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego została już ogłoszona. W trakcie oceny jest kilka kieleckich projektów, jak Rewitalizacja Doliny Silnicy. Tu gotowa jest już niezbędna dokumentacja. Pozwolenie na budowę ma już projekt budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Piekoszowskiej i Biesak. Szacowana łączna wartość tych zadań to ponad 37 mln zł.

Duże przedsięwzięcie realizować będzie Geonatura, w tym m.in. zagospodarowanie północnej części Ogrodu Botanicznego, czy modernizacja Amfiteatru Kadzielnia.

Ważna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta jest budowa  Inkubatora California Inc. na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego. Projekt został wpisany do Kontraktu Regionalnego i wszelkie niezbędne dokumenty zostały już przygotowane. Szacowany koszt to blisko 140 mln zł.

Do aplikowania przygotowuje się również Miejski Zarząd Dróg, który w planach ma kilka inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowę nowych przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, chodników i ścieżek rowerowych.

Zarząd Transportu Miejskiego chce zakupić system informatyczny do zarządzania operacyjnego dworcem autobusowym, tablice przystankowe i przede wszystkim autobusy o napędzie elektrycznym oraz elektryczne samochody do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej. Szacowany koszt dwóch ostatnich zadań to blisko 82,5 mln zł.

W II kwartale tego roku rozpocząć ma się nabór wniosków do konkursu, w ramach którego  aplikować będzie Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza. O to szczególnie zabiegała wiceprezydent Bożena Szczypiór, bo powstać ma tam miejsce, gdzie młodzi ludzie zdobywać będą niezbędną wiedzę praktyczną w branży hotelarskiej i gastronomicznej.

W II połowie tego roku gotowa ma być niezbędna dokumentacja na rozbudowę Muzeum Zabawek i Zabawy. W planach jest nowa elewacja i ruchome zadaszenie dziedzińca. Jest też koncepcja na nową wystawę stałą oraz utworzenie w Śródmieściu szlaku zabawek produkowanych niegdyś w kieleckich manufakturach.

Powrót na początek strony