Świętokrzyscy krwiodawcy docenieni

Trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. To czas dedykowany osobom, które bezinteresownie oddają krew potrzebującym. Z tej okazji w Kielcach odbyło się spotkanie z krwiodawcami, którym wręczono odznaczenia państwowe, odznaki oraz pamiątkowe medale. Docenione zostały również placówki i instytucje zaangażowane w popularyzację idei dzielenia się darem krwi. Gościem wydarzenia był wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury, wręczono trzy Krzyże Zasługi, dwa Srebrne i jeden Brązowy, dla: Stanisława Dzikowskiego, Zbigniewa Grabowskiego i Zbigniewa Ryka, a także odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” i „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Z racji obchodów jubileuszu 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, stowarzyszenie wręczyło również symboliczne podziękowania w formie pamiątkowych medali. 

Podziękowania za współpracę, wspieranie humanitarnej działalności i popularyzowanie idei „czerwonokrzyskich” oraz przyczynianie się do realizacji zadań na rzecz rozwoju Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali m.in. wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki, Piotr Łojek, dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce oraz Anna Dusza-Ciechanowska, kierownik Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Kielce. Podziękowanie za pomoc w propagowaniu honorowego krwiodawstwa trafiło również do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach. Z kolei trzy kieleckie szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, Zespół Szkół Elektrycznych i Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - zostały docenione za zaangażowanie w szkolne akcje propagujące honorowe krwiodawstwo wśród uczniów.

Obchodzone w dniach 22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa to święto wszystkich dawców krwi, wolontariuszy, ale także pracowników instytucji służby krwi i wszystkich, zaangażowany w procesy leczenia krwią. Ustanowił je w 1972 roku Polski Czerwony Krzyż, doceniając zasługi honorowych dawców krwi.

Powrót na początek strony