Święto Kielc 2020 nie odbędzie się

Święto Kielc w 2020 roku nie odbędzie się. Taką decyzję, jednogłośnie podjęli kieleccy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 23 kwietnia.

W kolejnym głosowaniu radni zgodzili się na przekazanie środków z imprezy w wysokości 230 tysięcy złotych na rzecz medyków walczących z koronawirusem  ze wskazaniem dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.  Za przyjęciem uchwały  głosowało 23 radnych, dwóch nie oddało głosu. Uchwała, której projekt zgłosił prezydent Kielc Bogdan Wenta, dotyczyła udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa świętokrzyskiego, który jest organem prowadzącym szpitala na Czarnowie.

W uzasadnieniu uchwały odwołującej Święto Kielc napisano, że mając na uwadze ogłoszony w kraju stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zasadne jest podjęcie uchwały odwołującej Święto Miasta Kielce. Odwołanie powyższego wydarzenia nie skutkuje stratami finansowymi dla Miasta, z uwagi, że nie zostały zawarte żadne umowy związane z organizacją imprezy.

Dni miasta miały się odbyć od 26 do 28 czerwca.

Powrót na początek strony