Stypendia dla najlepszych uczniów wręczone

Dzisiaj w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach odbyło się wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który:

  • otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub
  • wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.


Łącznie wyróżniono w ten sposóbo 33 uczniów kieleckich szkół. Stypendia wręczyli Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik i zastępca prezydenta Kielc Marcin Różycki.

Uroczystość uświetnił występ podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury.

Powrót na początek strony