Studenci z Legii Akademickiej i żołnierze WOT złożyli przysięgę

Ponad 100 żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej i studentów z Legii Akademickiej złożyło przysięgę. Ślubowali służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Uroczystość odbyła się w sobotę, 23 lipca na stadionie lekkoatletycznym Politechniki Świętokrzyskiej, a żołnierzom towarzyszyły rodziny i przyjaciele.

Uroczysta przysięga zakończyła piątą edycję programu pn. „Legia Akademicka”, którą Politechnika Świętokrzyska realizuje z Ministerstwem Edukacji i Nauki od 2017 roku. Program pozwala jeszcze na studiach przejść przeszkolenie wojskowe, co umożliwia dalszą karierę zawodową w siłach zbrojnych.

Zajęcia teoretyczne poprowadzili wykładowcy z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Niebawem odbędzie się część praktyczna szkolenia, która trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.

Szkolenie podstawowe w Legii trwa trzy tygodnie i kończy się egzaminem oraz złożeniem przysięgi wojskowej. Uczestnik kursu uzyskuje stopień szeregowego rezerwy. Moduł szkolenia podoficerskiego trwa dodatkowe trzy tygodnie, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala – uzyskanie statusu podoficera rezerwy.

Powrót na początek strony