Strażacy z OSP Kielce-Niewachlów otrzymali nowy sprzęt

Pełne strażackie umundurowanie i niezbędny w codziennej pracy sprzęt trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej Kielce-Niewachlów. W środę zostały one przekazane druhom przez Prezydenta Bogdana Wentę. W wydarzeniu udział wziął również Poseł RP, Mariusz Gosek.

- Przekazujemy umundurowanie i sprzęt, który uległ zniszczeniu podczas akcji gaśniczej niebezpiecznych odpadów  w miejscowości Nowiny, aby ratowały życie i przyczyniały się do sprawnego oraz bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczych - powiedział prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Sprzęt i umundurowanie strażackie zostały zakupione w ramach zadań realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

Powrót na początek strony