Strażacy z Niewachlowa z wizytą w ratuszu

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Niewachlów-Kielce odwiedzili dziś prezydenta Bogdana Wentę oraz jego zastępcę, Bożenę Szczypiór. Oprócz świątecznych życzeń, strażacy podziękowali za wsparcie w zakupie sprzętu.

Do druhów wkrótce trafi nowy samochód oraz specjalistyczny sprzęt potrzebny do prowadzenia akcji ratowniczych. O wsparcie dla ochotników zabiegało Miasto Kielce, wnioskując o środki finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Projekt „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych gminy Kielce poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie-Kielce” otrzymał dofinansowanie w kwocie: 703 801 zł, przy czym całkowita wartość projektu to 823 001 zł.

W ramach projektu zakupiony zostanie: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody oraz wyposażeniem (do 7,0 t), a także przenośne działko wodno-pianowe, pompa szlamowa o wysokiej wydajności z wężami ssawnymi i tłocznymi, urządzenie gaśniczo-tnące oraz suche skafandry do pracy w wodzie.

Ochotnicza Straż Pożarna Niewachlów-Kielce jest jedyną jednostką OSP na terenie miasta Kielce. Od 2022 roku znajduje się w strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Powrót na początek strony