Straż Miejska przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. Kampania "Pomarańczowa wstążka"

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci Straż Miejska dołączyła do Kampanii ,,19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”.

W środę, 16 listopada w kieleckiej Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 w ramach akcji odbyło się spotkanie i warsztaty poświęcone problematyce przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży, w których wzięli udział funkcjonariusze Straży Miejskiej, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kielcach oraz przedstawiciele MOPR z Zespołu Profilaktyki Rodzinnej. 

Strażnicy Miejscy przeprowadzili zajęcia z uczniami o tematyce: ,,Bez strachu, bez złości – bez agresji”, których celem jest kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi. Rozmawiali z uczniami o konstruktywnych sposobach radzenia sobie ze złością oraz o odpowiedniej postawie w przypadku wystąpienia sytuacji agresywnej lub przemocowej.

Inicjatorem i współorganizatorem ,,Kampanii Pomarańczowej Wstążki” jest Straż Miejska w Kielcach oraz Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11.

Przez 19 pierwszych dni listopada na całym świecie przeprowadzana jest kampania pn. ,,19 Dni Przeciwko Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”, której głównym organizatorem jest Women’s World Summit Foundation. Jest to genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet. W Polsce działania tej kampanii koordynuje ,,Fundacja Po Drugie” zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączenia się w organizację i prowadzenie działań. Celem jest budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka z napisem: ,,YES to prevention of child abuse!” (TAK dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem).

"Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy – ostrzegamy i mówimy STOP PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI! ,,NIE BIJ, NIE KRZYCZ, SZANUJ, CEŃ!” - napisała Straż Miejska na swoim profilu FB. 

Powrót na początek strony