Stowarzyszenie Gmin „Geopark Świętokrzyski” wyróżnione za promocję turystyki

Wojewodzkie-Obchody-Swiatowego-Dnia-Turystyki-w-2022-10-1024x683.jpg
zdj. Urząd Marszałkowski

W Centrum Geoedukacji w Kielcach po raz 24. odbyły się Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki w 2022 r. Wręczono okolicznościowe nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla osób i instytucji z regionu, zasłużonych dla rozwoju krajoznawstwa i wspierających ruch turystyczny. W kategorii Organizacja Turystyczna, statuetka „Wędrowca Świętokrzyskiego” trafiła do Stowarzyszenia Gmin „Geopark Świętokrzyski”, którego członkami są Miasto Kielce, Gmina Chęciny, Miasto i Gmina Morawica, Gmina Nowiny oraz Gmina Piekoszów.

Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego odebrał Michał Poros, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin "Geopark Świętokrzyski".

W wydarzeniu wzięli udział: członek Zarządu województwa świętokrzyskiego Tomasz Jamka, wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marcin Różycki oraz dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, radny Kielc Piotr Kisiel.

Stowarzyszenie Gmin ,,Geopark Świętokrzyski’’ to pierwsza inicjatywa samorządowa w Polsce, która stworzyła turystyczną markę terytorialną o charakterze geoparku i uzyskała dla niej międzynarodową rangę Światowego Geoparku UNESCO. Współpraca partnerska pomiędzy gminami: Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów pozwoliła na skuteczne przeprowadzenie procedury aplikacyjnej i uzyskanie członkostwa w Światowej i Europejskiej Sieci Geoparków.

Działalność Stowarzyszenia skoncentrowana jest na promocji dziedzictwa geologicznego i kulturowego oraz rozwoju geoturystyki. Przynosi wymierne efekty w postaci wzmocnienia rangi i rozpoznawalności obszaru objętego granicami geoparku na forum światowym, jak również rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji projektów związanych z geoturystyką i edukacją geologiczną. Działania Stowarzyszenia zostały uhonorowane przez Polską Organizację Turystyczną, która przyznała dla Geoparku Świętokrzyskiego certyfikat w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny w 2021 roku. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi działania ukierunkowane na rozwój Geoparku Świętokrzyskiego jako obszarowego produktu turystycznego o randze międzynarodowej. 

Statuetki „Wędrowiec Świętokrzyski” trafiły do: 

  • w kategorii Przedsiębiorstwo turystyczne – Przedsiębiorstwo Turystyczne „Kajakiem.pl” 
  • w kategorii Osobowość turystyczna – Grzegorz Szymański
  • w kategorii Atrakcja turystyczna – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
  • w kategorii Gmina turystyczna – Miasto i Gmina Morawica
  • w kategorii Organizacja Turystyczna – Stowarzyszenie Gmin „Geopark Świętokrzyski”

Statuetkę „SUPER Wędrowiec Świętokrzyski” przyznano Miastu i Gminie Szydłów za wybitne zasługi dla rozwoju turystyki w regionie.

Powrót na początek strony