Stowarzyszenie Arka Nadziei poprowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach

Miasto Kielce rozstrzygnęło konkurs ofert na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce”. Przez najbliższe trzy lata będzie się tym zajmować Stowarzyszenie Arka Nadziei.

Na konkurs wpłynęły dwie oferty, jedna z nich została odrzucona ze względu na niespełnienie kilku wymogów formalnych. Drugą ofertę wszyscy członkowie komisji ocenili pozytywnie, rekomendując prezydentowi wybór tego podmiotu.

- Ogłaszając konkurs wzięliśmy pod uwagę szereg uwag płynących od środowisk prozwierzęcych. Między innymi organizacja nie musiała posiadać doświadczenia w prowadzeniu schroniska, ale wykazać się kadrą, która takie doświadczenie posiada. Wprowadzono obowiązek zapewnienia opieki behawiorysty, zatrudnienia przynajmniej dwóch lekarzy weterynarii i całodobową gotowość do interwencji z określonym czasem dojazdu – informuje zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.

Do zadań organizacji będzie należało także kastrowanie odrobaczanie, szczepienie i czipowanie nie tylko zwierząt trafiających do schroniska, ale także kotów domowych zgłaszanych do Urzędu Miasta przez Społecznych Opiekunów Kotów, w uzasadnionych przypadkach - udzielenie pomocy w odłowieniu i transporcie (minimum 30 zabiegów kwartalnie).

Na realizację zdania w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r., Stowarzyszenie Arka Nadziei otrzyma dotację w wysokości 4,8 mln zł.

- Wiele osób obawia się czy schronisko będzie dobrze pełnić swoją rolę i czy będzie wystarczająca kontrola nad udzieloną dotacją. Dlatego wprowadzamy częstszą kontrolę wydatkowania dotacji – raz na kwartał, dotychczas dotacja była rozliczana w okresie rocznym. Nałożyliśmy także obowiązek opracowania procedur adopcyjnych i przeprowadzanie losowych kontroli poadopcyjnych oraz regulaminu współpracy z wolontariuszami – informuje Agata Wojda.

Wiceprezydentka podkreśla także, że wszystkie sprawy związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami są konsultowane w ramach Zespołu ds. zapobiegania bezdomności zwierząt. W jego skład wchodzą radni, powiatowy lekarz weterynarii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przedstawiciele strony społecznej wzięli także udział w pracach komisji konkursowej.

Stowarzyszenie Arka Nadziei prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach od 2013 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce”.

Powrót na początek strony