Starsze klasy szkół podstawowych na zdalnym nauczaniu

W związku z wprowadzeniem przez rząd RP nowych obostrzeń od 26 października do 8 listopada w całym kraju zawieszone zostaną zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, a także słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego.

- To bardzo dobra decyzja, myślę, że pozwoli ona zahamować wzrastającą liczbę chorych i osób przebywających na kwarantannie – uważa Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc, odpowiedzialny za oświatę w mieście.

- My już wcześniej obawialiśmy się czy uda się utrzymać nauczanie stacjonarne w szkołach podstawowych z powodu dużej liczby zachorowań wśród nauczycieli, uczniów i pracowników. W tym tygodniu zwróciliśmy się z prośbą do służb sanitarnych o pozytywne zaopiniowanie wprowadzenia nauki zdalnej w klasach 6-8, taką zgodę już otrzymaliśmy, ale czekaliśmy z decyzją do czasu ogłoszenia przez rząd nowych zasad bezpieczeństwa – mówi Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc.

Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek nie obejmują przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc tuż po ogłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego nowych obostrzeń, spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

- Celem naszego spotkania było ustalenie nowych zasad funkcjonowania placówek z myślą o bezpieczeństwie nauczycieli, uczniów, dzieci przebywających w żłobkach i przedszkolach oraz ich rodziców – informuje Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc.

W strefie czerwonej, w której, ze względu na dużą liczbę zachorowań na COVID-19, są m.in. Kielce i powiat kielecki, w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych od poniedziałku, 19 października obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym.

Teraz podobnie będzie w starszych klasach szkół podstawowych. Nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Kielce, będą realizować zajęcia zdalnie ze szkół z wyjątkiem osób objętych kwarantanną. W pewnych przypadkach nauczyciele mogą uzyskać zgodę dyrektora szkoły na realizację pracy zdalnej z domu. Taką zgodę mogą uzyskać starsi nauczyciele oraz ci, którzy mają pod opieką małe dzieci lub uzyskali zaświadczenie lekarskie zalecające pozostanie w domu.

- Zgoda dyrektora na pracę w domu nie zwalnia nauczyciela z prowadzenia lekcji online. Do przejścia w tryb nauki zdalnej przygotowani jesteśmy od kilku miesięcy. Dzięki wprowadzeniu jednolitego oprogramowania w szkołach -Office 365, nauczyciele są szkoleni  przez przedstawicieli dostawcy oprogramowania - mówi Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc.

W szkołach, w których nadal będą prowadzone zajęcia dla najmłodszych uczniów zalecono m.in. wprowadzenie większego dystansu między uczniami, poprzez wykorzystanie wolnych przestrzeni klasowych, organizowanie przerw w różnych godzinach oraz częstą dezynfekcję i wietrzenie sal.

Powrót na początek strony