Sprawdź harmonogram odbiór odpadów

 

>> Aktualny harmonogram odbioru odpadów <<

Od 19 marca obowiązuje w Kielcach tzw. interwencyjny odbiór odpadów. Zbiórki prowadzone są wyłącznie w godzinach nocnych, od 20 do 6 rano. Decyzja ta została podjęta, by ograniczyć do minimum kontakt pracowników komunalnych z osobami postronnymi.

W pierwszej kolejności prowadzony jest odbiór odpadów zmieszanych i bioodpadów. Śmieci w ramach tzw. zbiórki selektywnej czyli papier, plastik i szkło, odbierane będą w drugiej kolejności. Harmonogramy, które obowiązywały do tej pory zostały zastąpione przez te tymczasowe.

- Są one na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronach internetowych Urzędu Miasta Kielce i firmy Eneris. Można sprawdzać tam na bieżąco terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów dla nieruchomości jednorodzinnych, kilku- i wielorodzinnych, a także firm – informuje Monika Kita, starszy specjalista ds. komunikacji firmy Eneris.

Wstrzymany został odbiór odpadów wielkogabarytowych, w związku z tym operator prosi by ich nie wynosić. Zdarza się bowiem, że utrudniają one dostęp do altan śmietnikowych. Podobnie jak niepoprawnie zaparkowane pojazdy.

- Mamy szczególny apel od kierowców śmieciarek, a także ładowaczy Eneris Surowce, aby mieszkańcy nie blokowali dojazdu do altan na odpady swoimi samochodami, aby nie parkowali przy altanach na odpady, nie parkowali na skrętach, a także unikali parkowania po dwóch stronach wąskich uliczek, ponieważ uniemożliwia to dojazd do altany i tym samym uniemożliwia odbiór odpadów – dodaje Monika Kita.

Firma ENERIS prosi o przykładanie większej wagi do sposobu segregacji odpadów. Ważne jest również, by zajmowały one jak najmniej miejsca. Tekturowe pudełka czy plastikowe butelki najlepiej zgnieść przed wyrzuceniem.

Nowe zasady odbioru odpadów będą obowiązywać do trzeciego dnia następującego po odwołaniu stanu epidemii w kraju.

Powrót na początek strony