Spotkanie z Szefem Zespołu CAT (Civil Affairs Team) Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce

W ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta Kielc Bogdana Wenty z Szefem Zespołu CAT (Civil Affairs Team) Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce, w tym dla żołnierzy stacjonujących w CPdMZ na Bukówce. Uczestnikami spotkania ze strony amerykańskiej byli: kapitan John Kornesczuk, szef zespołu i sierżant Jonathan Howe, sierżant zespołu.

Wizyta miała charakter zapoznawczy. Rozmowa dotyczyła Miasta Kielce, wyzwań i projektów, nad którymi pracuje Zespół oraz możliwości partnerstwa w wydarzeniach takich jak ceremonie, konferencje czy szkolenia.

Powrót na początek strony