Spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Miasto chce skoordynować pomoc uchodźcom z Ukrainy

Władzom miasta zależy na zorganizowaniu wsparcia dla uchodźców w kooperacji z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. – Tak, aby pomoc była skuteczne i abyśmy nie powielali działań – mówiła podczas spotkania Agata Wojda, wiceprezydentka Kielc.

W spotkaniu w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Kielce przy Rynku uczestniczyli prezydent Kielc Bogdan Wenta, jego zastępcy Bożena Szczypiór, Agata Wojda i Marcin Chłodnicki, dyrektorzy wydziałów kieleckiego ratusza, przedstawiciele miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i grup nieformalnych.

- Przede wszystkim chciałbym Państwu bardzo podziękować za wszystkie dotychczasowe działania. Organizacje i stowarzyszenia razem z samorządem ruszyły do pomocy obywatelom Ukrainy od pierwszego dnia wojny. Nie chcemy jednak, żeby ta energia była rozproszona, bo zależy nam na skoordynowaniu wsparcia. Tylko w ten sposób będziemy skuteczni, a pomoc będzie trafiała tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – mówił prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Podczas spotkania Urząd Miasta zebrał dane kontaktowe do wszystkich obecnych organizacji i stowarzyszeń.

- Na Państwa adresy e-mailowe zostanie wysłany specjalny formularz, w którym poprosimy o podanie zakresu działalności, jaki Państwo oferują. Dzięki temu będziemy mogli pomóc w połączeniu i kontakcie grupom, które zajmują się podobnym obszarem, aby nie powielać wsparcia. Wszystkie te dane znajdą się także na stronie internetowej Urzędu Miasta – poinformowała Agata Wojda.  

Główną organizacją pomocy i koordynacją zajmuje się Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, ale na poziomie samorządu też jest konieczność podjęcia takich działań.

Zajdą przede wszystkim zmiany w organizacji punktów zbiórek rzeczy dla uchodźców. Do tej pory w Kielcach dary były gromadzone głownie w trzech miejscach – w siedzibie Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód przy ul. Sienkiewicza 78, w Domu Środowisk Twórczych oraz przy ul. Paderewskiego.

-  Teraz chcemy, aby centralnym magazynem był punkt na ul. Paderewskiego. Tam będziemy przewozić wszystkie rzeczy, aby pozostałe dwa miejsce uwolnić dla innej działalności. Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód potrzebuje przestrzeni do udzielania bieżącej pomocy cudzoziemcom. Tam będzie świadczona pomoc informacyjna, w zakresie tłumaczeń i wsparcia psychologicznego – mówiła Agata Wojda.

Do punktu przy Paderewskiego można przywozić rzeczy, ale jest to też miejsce, z którego uchodźcy mogą odbierać to co jest im potrzebne.

Na terenie Kielc zbiórki są prowadzone także m.in. w spółdzielniach mieszkaniowych, czy przedsiębiorstwach, które nadal powinny działać. To ułatwi dotarcie potrzebującym z różnych części miasta. Jeżeli w magazynach brakuje miejsca to zebrane dary można przekazywać na ul. Paderewskiego.

Miasto pracuje również nad uruchomieniem w najbliższych dniach dużego Centrum Informacyjnego, w którym będą pełnione dyżury. Na miejscu oraz telefonicznie będzie można uzyskać dane, gdzie szukać pomocy.

W Urzędzie Miasta przy ul. Strycharskiej oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 52 zbierane są rzeczy dla zwierząt uchodźców z Ukrainy.

- Jeżeli gdzieś prowadzone są zbiórki na ten cel w innych miejscach to prosimy o kontaktowanie się z Centrum Organizacji Pozarządowych i przewożenie tych rzeczy właśnie tam – podkreślała zastępczyni prezydenta.

Koordynacją zbiórek rzeczy, które następnie trafiają bezpośrednio na Ukrainę, zajmuje się Kielecki Park Technologiczny.

- Tam znajduje się magazyn, do którego można dostarczać wszystkie rzeczy, najlepiej zapakowane w kartony – informuje Agata Wojda.

Potrzeby miejsc zakwaterowania i noclegów dla uchodźców należy zgłaszać do Świętokrzyskiego Urzędu Miasta.

Agata Wojda przypomniała także, że w Kielcach do 30 kwietnia uchodźcy mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo.

Najbliższe działania miasta będą się skupiać na organizowaniu pomocy psychologicznej dla uchodźców, wsparcia na rynku pracy oraz zapewnienia dzieciom z Ukrainy edukacji w szkołach.  

Podczas spotkania Artur Kudzia, dyr. Miejskiego Urzędu Pracy przedstawił najważniejsze zmiany, jakie w procesie zatrudniania uchodźców z Ukrainy ma wprowadzić procedowana w Sejmie RP od 8 marca specustawa.

W uzupełnieniu dodał, że od piątku MUP tworzy bazę ofert pracy dla pracowników z Ukrainy. Zainteresowane firmy mogą kontaktować się z urzędem na adres kancelarii:

kancelaria@mupkielce.praca.gov.pl, lub tel. 41 340-60-25.

Działają numery telefonów do specjalistów, którzy objaśnią zainteresowanym pracodawcom, jak wygląda procedura zatrudniania pracowników z Ukrainy: 41 340-60-39 i 41 340-60-65.

Zgodnie z wytycznymi MRiPS rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z Ukrainy traktowane są priorytetowo.

Ponieważ, zgodnie ze specustawą, uchodźcy z Ukrainy będą mogli od momentu jej wejścia w życie rejestrować się w urzędach pracy, w MUP utworzone zostanie dla nich odrębne stanowisko do rejestracji. MUP zatrudni również tłumacza z języka ukraińskiego.

Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Kielce ds. działań miasta na rzecz pomocy dla Obywateli Ukrainy została Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny. 

Powrót na początek strony