Spotkanie z konsulem generalnym Węgier

W poniedziałek, 15 lutego Konsul Generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencsér złożył wizytę w Urzędzie Miasta Kielce. Było to kurtuazyjne spotkanie konsula z prezydentem Bogdanem Wentą. Rozmawiano m.in. o obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Tibor Gerencsér sprawuje funkcję konsula generalnego Węgier w Krakowie od września 2020 r. Urodził się 24 marca 1986 r. w Pápa. Ukończył Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Uniwersytet Warszawski. Na poprzednim stanowisku, w latach 2018 – 2020 był dyrektorem Fundacji im. Wacława Felczaka w Budapeszcie. Wcześniej w 2015 r. uczestniczył w międzynarodowym programie parlamentarnym w Kancelarii Sejmu w Warszawie, zaś od 2012 do 2013 r. był wykładowcą na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

Powrót na początek strony