Spotkanie warsztatowe dla mieszkańców dotyczące transportu i mobilności

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kielce na spotkanie warsztatowe dotyczące transportu i mobilności w naszym mieście! Celem spotkania jest poznanie Państwa opinii związanej ze sposobem przemieszczania się w mieście Kielce oraz w gminach należących do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Liczymy na Państwa zaangażowanie, wspólnie zdecydujemy o transporcie w KOF!

Tematyka spotkania:

→ Zapewnienie szybkiego, sprawnego i atrakcyjnego systemu publicznego transportu zbiorowego z integracją przestrzenną, taryfową i czasową środków transportu oraz stworzenie szkieletu systemu transportowego opartego na węzłach przesiadkowych, które poprawią jakość publicznego transportu zbiorowego

→ Nowoczesny, niskoemisyjny transport w KOF uwzględniający elektromobilność i bezemisyjność

→ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z dążeniem do realizacji wizji zero, ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego

→ Poprawa atrakcyjności infrastruktury rowerowej

→ Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości KOF oraz zagospodarowanie przestrzenne zorientowane na system transportowy

→ Poprawa funkcjonalności oraz estetyki przestrzeni miejskich w obszarach centralnych z dążeniem do realizacji idei miast 15 – minutowych, likwidacja miejskiej wyspy ciepła i reorganizacja systemu transportowego w centrum większych miast

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2023 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, sala nr 30.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stronie internetowej: https://www.viavistula.pl/aktualnosci/

Serdecznie zapraszamy! 

SUMP KOF.jpg zit kof logo.jpg

Baner Fundusz Spójności.png

115szt.SUMP-KOF_Kielcemiasto.jpg wersja_finalna_zbiorczy_plakat_page-0001.jpg

Powrót na początek strony