Spotkanie Rady Biznesu przy Prezydencie Kielc

Plany inwestycyjne Miasta Kielce były głównym tematem grudniowego posiedzenia Rady Biznesu przy Prezydencie Kielc.

Plany inwestycyjne Miasta Kielce były głównym tematem grudniowego posiedzenia Rady Biznesu przy Prezydencie Kielc.

Spotkanie odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik z udziałem prezydenta Kielc Bogdana Wenty oraz jego zastępcy Bożeny Szczypiór. Obrady prowadziła Magdalena Fudala, przewodnicząca Rady Biznesu.

W ramach posiedzenia odbyło się podsumowanie roku 2021. Przedstawiona została informacja na temat sytuacji miasta w świetle nowych uregulowań prawnych "Nowy Ład".

Aktualne problemy szkolnictwa zawodowego w Kielcach tj.: statystyki GUS oraz dane własne Urzędu Miasta Kielce, zmieniające się wybory młodzieży i trendy na rynku pracy, działania podejmowane przez Miasto Kielce na rzecz dostosowania zasobów ludzkich do potrzeb pracodawców przedstawił Piotr Łojek, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Małgorzata Zimnicka, kierownik Referatu Edukacji, UM Kielce.

Podsumowanie roku działania CKZ Technik oraz współpracy z przedsiębiorcami zaprezentowała Ilona Calicka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach.

Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat oferty szkolnictwa zawodowego w Kielcach.

Powrót na początek strony