Spotkanie prezydenta Kielc z Konsul Generalną RP we Lwowie

Eliza Dzwonkiewicz, Konsul Generalna RP we Lwowie była gościem prezydenta Kielc Bogdana Wenty. Podczas środowego spotkania w Urzędzie Miasta Kielce rozmawiano m.in. o wsparciu Kielc na rzecz obywateli Ukrainy i inicjatywach podmiotów ze stolicy Świętokrzyskiego podejmowanych we współpracy ze Lwowem.

W spotkaniu wzięli udział także Natalia Rudczyk, Konsul ds. Polonii Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Tomasz Kowal, Konsul ds. Polityczno-Ekonomicznych Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny pełnomocnik prezydenta Kielce ds. działań miasta na rzecz pomocy dla Obywateli Ukrainy oraz Karol Gadowski z Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą.

W czasie spotkania w Urzędzie Miasta Kielce omówiono wsparcie Kielc na rzecz Ukrainy w tym przede wszystkim dla partnerskiej Winnicy oraz uchodźców przebywających w Kielcach, rozmawiano o bieżącej sytuacji we Lwowie z punktu widzenia przedstawicieli polskiej dyplomacji w tym mieście, dyskutowano na temat roli polskich przedsiębiorstw, technologii i know-how w odbudowie Ukrainy, wsparcia rządu, dyplomacji oraz samorządu w tym obszarze. 

Omówione zostały inicjatywy podmiotów z Kielc we współpracy ze Lwowem m.in. akcje Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach dot. pomocy Ukrainie, współpraca z Fundacją Świętokrzyskich Kopalni Mineralnych „Kaganek”, która realizuje pomoc humanitarną dla Ukrainy we współpracy z Religijną Misją Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej, a w ostatnim czasie współpracowała z Miastem podczas zbiórki darów dla Winnicy w rocznicę walki Ukraińców o niepodległość czy współpraca Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach z muzykami ze Lwowa.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta zaprosił Konsulat Generalny RP we Lwowie do wsparcia i promocji 50. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej oraz udziału w nim polskich i ukraińskich skautów oraz uczniów z Ukrainy w wydarzeniu.

Powrót na początek strony