Spotkanie na temat równości płci w sporcie w Brukseli

Prezydent Kielc Bogdan Wenta uczestniczył w posiedzeniu Grupy Wysokiego Szczebla Komisji Europejskiej (HLG) ds. Równości Płci w Sporcie. Grupa ekspertów z całej Europy została powołana w 2020 r. w celu przedyskutowania dalszych działań i zaproponowania Komisji Europejskiej, państwom członkowskim UE i organizacjom sportowym przyszłych działań w obszarze równouprawnienia płci w sporcie.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta został jednym z ekspertów The High-Level Group on Gender Equality in Sport. W wyniku prac powstał raport „Toward More Gender Equality in Sport. Recommendations and Action Plan”. Na posiedzeniu w Parlamencie Europejskim, któremu przewodniczyła Mariya Gabriel, Komisarz ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży, podsumowano prace nad przygotowanym dokumentem.

- Kobiety mogą przyczynić się do większej różnorodności w sporcie i zwalczać stereotypy, stając się inspiracją i wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Raport jest wynikiem prac Grupy Wysokiego Szczebla Komisji Europejskiej (HLG) ds. Równości Płci w Sporcie. 15 członków HLG zostało powołanych w grudniu 2020 r. Prace rozpoczęły się w lutym 2021 r., a zakończono je w grudniu 2021 r. Spotkania koncentrowały się na sześciu obszarach zaangażowania wskazanych przez ekspertów. Naukowcy i praktycy podzielili się wynikami swoich badań i dobrymi praktykami.    

fot. Christophe Licoppe

Powrót na początek strony