Spotkanie informacyjne ws. konkursów RPO dla szkół

We wtorek w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Kielce odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące tegorocznych konkursów, organizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zaprezentowano szeroką ofertę funduszy unijnych, z których skorzystać mogą kieleckie szkoły, przedszkola, żłobki i inne placówki edukacyjne.

W konferencji udział wzięli m.in. zastępca Prezydenta Kielc Marcin Różycki, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik oraz dyrektorzy kieleckich instytucji edukacyjnych

Na „projekty miękkie”, w ramach RPO, zarezerwowano blisko 30 mln zł na wsparcie edukacji dzieci  młodzieży na każdym etapie rozwoju – począwszy od najmłodszych dzieci, korzystających z opieki żłobkowej, po absolwentów szkół zawodowych. Projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pozwalają na pozyskanie środków na prowadzenie dodatkowych zajęć, dostosowanych do indywidualnych potrzeb młodych ludzki, a także kształcenie kadry pedagogicznej czy zakup nowoczesnego wyposażenia placówek.

Najwięcej pieniędzy przeznaczono na projekty dla szkół branżowych i techników. Wspieranie takich placówek jest jednym z priorytetów RPO WŚ 2014-2020.

Powrót na początek strony