Spotkania warsztatowe dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kielc oraz gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na cykl spotkań warsztatowych ze społeczeństwem dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

W styczniu 2023 roku rozpoczynamy etap spotkań warsztatowych dotyczących opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Pierwsze spotkanie odbędzie się we środę, 18 stycznia o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, sala nr 30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie obowiązuje rejestracja ani zapisy.

Jakie korzyści przyniesie opracowany oraz finalnie wdrożony Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)?

Poprawa zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska

Zmniejszenie emisji ze środków transportu pozytywnie wpływa zarówno na zdrowie mieszkańców, jak i na stan środowiska przyrodniczego. Lepszy stan zdrowia mieszkańców przekłada się na zmniejszenie kosztów z zakresu zdrowia w krótkim, jak i długim terminie.

Lepsza jakość życia

Jednym z kluczowych celów SUMP jest poprawa jakości życia mieszkańców. Głównie związane jest to ze zwiększeniem dostępu do transportu zbiorowego oraz zapewnieniem dogodnego dostępu do celów podróży dla wszystkich mieszkańców. Pozytywne zmiany równocześnie zachodzą w zakresie zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznych, zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia zanieczyszczeń i hałasu.

Poprawa dostępności komunikacyjnej

Odpowiednie sporządzenie oraz wprowadzenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej pozwoli na zwiększenie dostępu do komunikacji zbiorowej. Przełoży się to bezpośrednio na zwiększenie mobilności oraz zapewnienie mieszkańcom dogodnego dostępu do ośrodków miejskich.

Integracja jednostek

W ramach SUMP KOF szczególna uwaga przywiązywana jest do kwestii integracji działań jednostek oraz instytucji, mając na celu rozwój w zakresie mobilności. Opracowanie Planu najczęściej jest zadaniem największej jednostki miejskiej, która odpowiada za transport oraz mobilność, w tym przypadku są to Kielce. Najważniejsze w podejściu do tworzenia Planu jest szczególne uwzględnienie również gmin, które wykazują powiązanie z głównym ośrodkiem miejskim.

Planowanie w oparciu o zdanie mieszkańców oraz interesariuszy

Udział mieszkańców oraz interesariuszy w procesie planowania jest niezbędny do uzyskania rozwiązań odpowiadających na problemy wszystkich grup zamieszkujących obszar. Jest to jedno z najważniejszych zagadnień SUMP KOF.

Zwiększenie konkurencyjności dostępu do funduszy europejskich

Opracowanie SUMP KOF jest zalecane w ramach polityki ekologicznej prowadzonej wewnątrz Unii Europejskiej. Miasta oraz obszary funkcjonalne posiadające tego typu dokumenty mogą ubiegać się o fundusze europejskie na inwestycje z zakresu rozwiązań transportowych.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na cykl spotkań dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, podczas których będzie można wyrazić swoją opinię na temat szeroko pojętej mobilności oraz zgłosić uwagi dotyczące problemów transportowych na terenie Państwa Gmin.

Spotkania będą miały charakter warsztatów i odbędą się w styczniu 2023 roku.

Informacje dotyczące kolejnych terminów oraz miejsc spotkań warsztatowych publikowane będą na oficjalnej stronie SUMP KOF: https://sump-kof.databout.pl/

plan logo.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Powrót na początek strony