Ślubowanie klas pierwszych Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Blisko 400 uczniów klas mundurowych i niemundurowych złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystość odbyła się na Placu Artystów w Kielcach.

W wydarzeniu wzięli udział rodzice młodych ludzi, parlamentarzyści, samorządowcy czy przedstawiciele służb mundurowych. Miasto Kielce reprezentował wiceprezydent Marcin Chłodnicki.

14. ślubowanie pierwszoklasistów miało patriotyczny wymiar i zostało zorganizowane w oparciu o ceremoniał wojskowy. Wzięli w nim udział między innymi uczniowie, którzy wybrali naukę w oddziale przygotowania wojskowego, a także w klasach policyjnych i strażackich.

- Dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego i naszych uczniów uroczystość ślubowania klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie – mówił Grażyna Jaśkowska, z-ca dyr. Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach.  

Uroczystość uświetnił m.in. pokaz musztry paradnej i koncert Orkiestry Wojskowej z Radomia.

Powrót na początek strony