Skuteczne doradztwo zawodowe w Centrum Wspierania Kariery

Miejski Urząd Pracy w Kielcach przedstawił wstępne rezultaty projektu pod nazwą Centrum Wspierania Kariery. Spotkanie poświęcone skutecznemu doradztwu zawodowemu oraz podsumowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia odbyło się w Kieleckim Parku Technologicznym. W konferencji uczestniczyli m.in. Prezydent Kielc Bogdan Wenta, sekretarz miasta Szczepan Skorupski, wicemarszałek województwa Renata Janik, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik oraz dyr. KPT Justyna Lichosik.

Centrum Wspierania Kariery „Talent Office”, to pilotażowy projekt realizowany przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach, który pozyskał na ten cel prawie milion złotych z rezerw Funduszu Pracy. Z doradczego wsparcia korzystają osoby bezrobotne i przedsiębiorcy. Centrum Wspierania Kariery mieści się w Kieleckim Parku Technologicznym, a eksperci z KPT prowadzą szkolenia uczestników projektu. „Talent Office” jest pierwszą tego typu placówką w Polsce.

- Pilotażowy projekt Centrum Wspierania Kariery realizowany przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach idealnie wpisuje się w ideę Kielc jako nowoczesnego miasta, które chce się rozwijać i dąży do pełnego wykorzystania potencjału mieszkańców i przyciągania z zewnątrz kandydatów o atrakcyjnych dla miasta kompetencjach – powiedział Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Jak informuje Zbigniew Brzeziński koordynator projektu pilotażowego Centrum Wspierania Kariery z MUP, koncepcja Talent Office została wypracowana w partnerstwie Jobs and Skills In The Local Economy Agendy Miejskiej Unii Europejskiej, w którym Kielce reprezentowały polskie miasta. Stanowi ona istotny element profesjonalnej gospodarki talentami na terenach zurbanizowanych, polegającej na świadczeniu usługi poradnictwa zawodowego, udostępnianiu wiarygodnych informacji na temat rynku pracy, w tym poszukiwanych kompetencji, oraz łączeniu najważniejszych grup interesariuszy: kandydatów, pracodawców, sektora edukacji i instytucji obsługi rynku pracy.

W projekcie pilotażowym Centrum Wspierania Kariery testowanych jest kilka innowacji w obszarze realizacji usługi poradnictwa zawodowego w formie grupowej:

  • utworzenie samego Centrum Wspierania Kariery jako przyjaznego miejsca, w którym prowadzone są zajęcia doradcze
  • nowatorskie rozwiązania w zakresie poradnictwa grupowego online
  • propozycje działań w zakresie poradnictwa grupowego dla przedsiębiorców

Z zajęć w Centrum Wspierania Kariery (Talent Office) skorzysta 80 osób bezrobotnych i 10 przedsiębiorców. Uczestnicy projektu biorą udział w specjalnie dla nich opracowanych programach doradczych. Powstanie również platforma e-learningowa zawierająca przydatne informacje na temat lokalnego rynku pracy i planowania kariery. Jak przygotować profesjonalny biznesplan czy z jakich źródeł finansowania korzystać rozwijając firmę uczestnikom doradzają eksperci z KPT.

- Cieszę się, że Centrum zlokalizowane jest u nas oraz że nasi eksperci, którzy na co dzień uczestniczą w tworzeniu nowych przedsiębiorstw służyli swoją wiedzą i pomagali w dostosowywaniu firm do różnych wyzwań - powiedziała Justyna Lichosik, dyrektor KPT.

Pilotaż projektu „Talent Office” realizowany będzie do października 2022 roku. 

Powrót na początek strony