Sierpień w BWA. Nowosielski, Natalia LL, Stasys i inni

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza w sierpniu na dwie wystawy. Galerię Górną i Dolną wypełnią dzieła wybitnych polskich twórców współczesnych z kolekcji BWA w Sandomierzu. W Galerii Małej zwiedzający zobaczą wystawę malarstwa Tomasza Zjawionego. Wernisaż 6 sierpnia o godz. 18.

Wystawa ARTYŚCI GALERII – GALERIA ARTYSTÓW wpisuje się w obchody jubileuszu 45-lecia sandomierskiego Biura Wystaw Artystycznych. „Prezentuje wybrane prace artystów z "naszego podwórka", stanowiące istotną część gromadzonej kolekcji dzieł sztuki BWA, jak również dzieła artystów, których twórczość wywarła istotny wpływ na obraz polskiej sztuki współczesnej” – napisała dyrektor sandomierskiej instytucji Katarzyna Pisarczyk.

Na ekspozycję składają się dzieła z lat 70., 80., i 90. XX wieku, które reprezentują różne dyscypliny artystyczne i stylistyki. Zwiedzający zobaczą m.in. malarstwo: Jerzego Nowosielskiego, Zbigniewa Bajka, Ryszarda Gancarza, Sławomira Tomana, Jana Dobkowskiego, Antoniego Fałata, Jana Tarasina; grafikę: Stasysa Eidrigeviciusa, Stanisława Fijałkowskiego, Krystyny Piotrowskiej, Andrzeja Pietscha, Leszka Rózgi, Krzysztofa Skórczewskiego, Konrada Srzednickiego, Mieczysława Wejmana; rzeźby i instalacje: Ryszarda Ługowskiego, Zbigniewa Warpechowskiego, Jerzego Beresia, Marii Pinińskiej-Bereś, Izabelli Gustowskiej, Natalii LL oraz plakaty: Mieczysława Górowskiego, Lecha Majewskiego, Jana Młodożeńca, Waldemara Świerzego, Rosława Szaybo.

Natomiast w Galerii Małej BWA zaprezentuje malarstwo Tomasza Zjawionego, który jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i studiuje malarstwo na krakowskiej ASP im. Jana Matejki.

„Twórczość malarska Tomasza Zjawionego jest różnorodna – z jednej strony potrafi on stworzyć na płótnie iluzję rzeczywistości, z drugiej świat odrealniony i zagadkowy. Niezwykle doceniam sposób obrazowania autora, świadomie korzystającego z medium malarskiego, by wykreować na płótnie świat odrębny, uwzględniając przy tym możliwości, które daje farba i pędzel – ścieki, zamazania, plamy, faktury… Korzystając z wymienionych wyżej środków wyrazu, autor umiejętnie nie dopowiada. Z drugiej strony Tomasz Zjawiony potrafi stworzyć iluzję rzeczywistości, oddając na płótnach wrażenie łódzkich podwórek, ulic i fragmentów miasta" – napisała kuratorka wystawy dr Magdalena Leśniak.

Wystawy potrwają do 27 sierpnia. Zwiedzanie odbywa się w reżimie sanitarnym.

Powrót na początek strony