Sesja Rady Miasta Kielce

Odbyło się posiedzenie Sesji Rady Miasta Kielce. Obrady prowadzone były w systemie telekonferencji.

Na sesję przygotowano wniosek o zmianę w budżecie na 2020 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej, mający na celu zabezpieczenie środków finansowych pozwalających na dalsze procedowanie wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych w Kielcach. Z uwagi na to, że oferta ta jest o 10 mln zł wyższa, niż zarezerwowano w miejskiej kasie na rozstrzygnięcie przetargu, Arkadiusz Kubiec - zastępca prezydenta Kielc argumentował, aby przesunąć w budżecie brakujące na ten cel środki. Po długiej dyskusji radni zdecydowali o zdjęciu z porządku obrad projektów obu uchwał.

Po głosowaniu nie wprowadzono do porządku obrad dzisiejszej sesji wniosku, złożonego przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, w sprawie odwołania z prezydium Rady Miasta Katarzyny Zapały z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.

Rajcy podjęli uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. Stawka dzienna za wyżywienie dziecka, z uwagi na rosnące ceny żywności na rynku, będzie wynosiła 7 zł (dotychczas było to od 2011 r. 5,50 zł). Ponadto  ustalono, że nie będzie pobierana opłata, przypadku ograniczenia funkcjonowania żłobka lub zawieszenia jego działalności z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług.

Zaakceptowano także projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni.

Na wniosek prezydenta Kielc z porządku obrad został zdjęty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy" dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3. To konsekwencja wycofania spod głosowania uchwał dotyczących zmian w budżecie Miasta na 2020 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej. - Uchwała nie może być dziś procedowana w tej sytuacji, ponieważ nie będzie zabezpieczenia finansowego -  wyjaśniła Bożena Szczypiór zastępca prezydenta Kielc. Uchwała wróci na kolejną sesję, w dniu 25 czerwca.

 

Porządek obrad

Powrót na początek strony